اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۸۰۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۲۳۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
به علت جابجایی فعلا با موبایل تماس بگیرید.۹۳۹۲۳۶۳۳۴۹

فکس

تلفن همراه
۹۳۹۲۳۶۳۳۴۹ ۰۰۹۸
تلگرام: ۹۲۱۵۷۹۶۸۰۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی

  • :
  • ۳۳۹۵۸۰۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۳۲۳۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • به علت جابجایی فعلا با موبایل تماس بگیرید.۹۳۹۲۳۶۳۳۴۹

   • :
   • :

   جواد رحیمی
   مدیریت
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۸۰۷۱
   
   

  آدرس

  دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه

  مشخصات

   • :
   • فروشگاه
   • آدرس:
   • خیابان سعدی جنوبی - کوچه فخرایی - پاساژ صدقی نژاد - طبقه 1 - پلاک 2

   • :
   • ۳۳۹۵۸۰۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

    • :
    • :

    جواد رحیمی
    مدیر عامل
    
    
    

   آدرس